Udaletxe eta zentro erabilanitza, Arama - lehiaketa
Ayuntamiento y centro multifuncional, Arama - concurso